Các Bộ môn của Khoa Du lịch học

Khoa Du lịch học hiện đang có 03 Bộ môn đào tạo với nhân sự như sau:

I. Bộ môn Văn hóa và Địa lý du lịch:

1. PGS.TS. Nguyễn Phạm Hùng Chủ nhiệm Bộ môn
2. PGS.TS. Trần Đức Thanh Phó Chủ nhiệm Bộ môn
3. PGS.TS. Trần Thúy Anh  
4. TS. Phạm Hồng Long  
5. TS. Trần Thị Mai Hoa  

 

II. Bộ môn Quản lý du lịch:

1. PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa Chủ nhiệm Bộ môn
2. ThS. Tô Quang Long Phó Chủ nhiệm Bộ môn
3. TS. Nguyễn Quang Vinh  
4. TS. Vũ Mạnh Hà  
5. ThS. Vũ Hương Lan  
6. ThS. Đinh Nhật Lê  
7. TS. Nguyễn Ngọc Dung  

 

III. Bộ môn Quản trị Sự kiện:

1. PGS. TS. Lương Hồng Quang Chủ nhiệm Bộ môn
2. ThS. Trịnh Lê Anh Phó Chủ nhiệm Bộ môn
3. TS. Nguyễn Thu Thủy  
4. ThS. Bùi Nhật Quỳnh  

 


Tác giả: Admin ; xuất bản: 27/02/2017 | 14:13


Liên kết
Top