Xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở” năm 2017

Căn cứ Công văn số 3854/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội”; Nhằm tổng kết phong trào thi đua học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạo đức của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ trẻ, Nhà trường tiến hành xem xét và đề nghị tuyên dương danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở”
năm 2017. 

 

Nội dung chi tiết xem tại đây 

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 1/11/2017 về Khoa thông qua Trợ lý CTCTSV (Email: dinhnhatle@gmail.com) 

 

Trân trọng thông báo. 


Tác giả: Admin ; xuất bản: 16/10/2017 | 15:40


Liên kết
Top