Thông báo triển khai học bổng AEON và Shinnyo năm học 2017 - 2018

Nhà Trường thông báo 02 chương trình học bổng, chi tiết xem ở các file đính kèm dưới đây: 

1. Học bổng AEON 

- Công văn học bổng AEON 

- Danh sách đăng ký học bổng AEON 

2. Học bổng Shinnyo 

- Công văn học bổng Shinnyo

- Mẫu giới thiệu của sinh viên xét học bổng Shinnyo

Sinh viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ về Trường đúng thời gian và đầy đủ giấy tờ theo quy định. 

 


Tác giả: Admin ; xuất bản: 10/10/2017 | 15:01


Liên kết
Top