Quỹ học bổng sinh viên Khoa Du lịch học

PGS.TS.Trần Thị Minh Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, Trưởng bộ môn Quản lý du lịch, khoa Du lịch học- đã ủng hộ thêm cho Quỹ học bổng dành cho sinh viên Khoa Du lịch học 5.000.000 đ (Năm triệu đồng). Số tiền này sẽ được gửi chung với số tiền các đơn vị, cá nhân cựu sinh viên Khoa Du lịch học đã ủng hộ Quỹ và sẽ chi học bổng hàng năm như đã thông báo công khai trước đây.

Thông tin chi tiết về Quỹ học bổng sinh viên xin xem trong file đính kèm!


Tác giả: Admin ; xuất bản: 03/04/2018 | 09:24


Liên kết
Top