Đối tượng tuyển sinh

  • Đối tượng 1

Học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn.

Thời gian đào tạo: 1 tháng

  • Đối tượng 2

Học viên là những người tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn

Thời gian đào tạo: 2 tháng


Tác giả: Admin ; xuất bản: 16/02/2017 | 23:39


Các tin khác
Liên kết
Top