Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) và Đại học Osaka (Nhật Bản)

- Thông tin chi tiết về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc):

http://fts.ussh.edu.vn/uploads/DH SEOUL.pdf

- Đơn đăng ký chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc):

http://fts.ussh.edu.vn/uploads/DHQG SEOUL.pdf

- Thông tin chi tiết về chương trình trao đổi sinh viên, học viên tại Đại học Osaka (Nhật Bản):

http://fts.ussh.edu.vn/uploads/DH OSAKA.pdf

- Đơn đăng ký chương trình trao đổi sinh viên, học viên tại Đại học Osaka (Nhật Bản):

http://fts.ussh.edu.vn/uploads/DH OSAKA (2).pdf


Tác giả: Admin ; xuất bản: 09/08/2019 | 11:46


Liên kết
Top